گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۳ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۳۷ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۲۵۹ مورد

تعداد بازدید های کل : ۶۲۸۳۸ مورد

خدمات قابل ارائه آزمایشگاه مرکزی


آزمایشگاه بافت شناسی

150m2

لیست لوازم و تجهیزات آزمایشگاه بافت شناسی و آسیب شناسی
25 عدد) ) Olympus cx- -1 میکروسکوپ مدل 31همراه با دوربین ( 1 عدد)                        Olympus- -2 میکروسکوپ مدل 31 (25عدد )
 ZIESS -3 میکروسکوپ  (1 عدد ) ، یک عدد led 48 اینچ سامسونگ

آزمایشگاه بیوشیمی و ایمونولوژي

162m2

لیست لوازم و تجهیزات آزمایشگاه بیوشیمی و ایمونولوژي
3 عدد) ) CECIL CE -1 اسپکتروفوتومتر معمولی مدل 2501
1 عدد) ) CECIL CE2501 UV – Visible -2 اسپکتروفتومتر
1 عدد) ) 2-6p مدل SIGMA -3 سانتریفیوژ
0 گرم ( 1 عدد) / با حساسیت 001 Furi -4 ترازوي دیجیتالی مدل
1 عدد) ) مدل 3510 JENWAY متر pH -5
1 عدد) ) Medpip (Magnet Stirrer) 6 - شیکر مغناطیسی
2 عدد) ) MEMMERT 14L 7 - بن ماري ترموستاتیک مدل 1
1 عدد) ) MEMMERT INB -8 انکوباتور 37 درجه سانتیگراد مدل 400
1 عدد) ) MEMMERT UNB -9 آون مدل 400
4 عدد) ) Olympus cx- -10 میکروسکوپ مدل 31
1 عدد) ) Pars Azma -11 شیکر (ورتکس) لوله دو زمانه مدل
2 عدد) ) Pars Azma -12 شیکر روتاتور با سیستم کنترل دیجیتالی مدل
1 عدد) ) BIOTEK ELX -13 دستگاه الایزا ریدر مدل 808
1 عدد) ) BIOTEK ELX50/ -14 دستگاه الایزا واشر مدل 8
-15 هود ایمنی زیستی معمولی ( 1 عدد)
1000 میکرولیتر . 500 ،200 ،100 ،50 ،20 ، -16 سمپلرهاي ثابت 10
17 - انواع لوازم مصرفی و ظروف شیشه اي آزمایشگاهی (لام، ارلن مایر، بشر، بالن ژوژه، پی پت، استوانه مدرج و ...)

آزمایشگاه فیزیولوژی

190m2

لیست لوازم و تجهیزات آزمایشگاه فیزیولوژي و فارماکولوژي
20 عدد) ) Olympus CX -1 میکروسکوپ مدل 31
1 عدد) ) Dr.Dairi -2 فریزر 80 - درجه سانتیگراد مدل
1 عدد) ) BMP VibraMix -3 شیکر ملانژور مدل
1 عدد) ) Behdad -4 سانتریفیوژ
1 عدد) ) Behdad -5 میکروسانتریفیوژ
2 عدد) ) Sigma 6 - سانتریفیوژ
2 عدد) ) Sigma 7 - میکروسانتریفیوژ
1 عدد) ) LG -8 میکرو ویو
1 عدد) ) (Heater Mixer) -9 مخلوط کن حرارتی
1 عدد) ) Fuge-Vortex -10
1 عدد) ) Organ Bath -11
1 عدد) ) Behdad مدل Water Bath -12
1 عدد) ) Cecil CE -13 اسپکتروفتومتر 2510
1 عدد) ) Behdad -14 روتاتور
1 عدد) ) Pars Azma -15 روتاتور
1 عدد) ) Pars Azma -16 شیکر
1 عدد) ) Labtron 17 - شیکر
0 گرم / با حساسیت 001 Denver Instrument 18 - ترازو دیجیتال
MEMMERT INB -19 انکوباتور 37 درجه سانتیگراد مدل 400
1 عدد) ) MEMMERT UNB -20 آون مدل 400
2 عدد) ) ALJA و Faratel مدل هاي UPS -21
1000 میکرولیتر . 500 ،200 ،100 ،50 ،20 ، 22 - سمپلرهاي ثابت 10
-23 انواع لوازم مصرفی و ظروف شیشه اي آزمایشگاهی (لام، ارلن مایر،
بشر، بالن ژوژه، پی پت، استوانه مدرج و ...)

آزمایشگاه میکروب شناسی و انگل شناسی

175m2

لیست لوازم و تجهیزات آزمایشگاه میکروب شناسی و انگل شناسی
28 عدد) ) Olympus cx- -1 میکروسکوپ مدل 31
1 عدد) ) Olympus -2 میکروسکوپ سه چشمی
-3 دوربین دیجیتال مخصوص میکروسکوپ ( 1 عدد)
2 عدد) ) Memmert -4 انکوباتور 37 درجه سانتیگراد
1 عدد) ) Memmert -5 انکوباتور یخچال دار
1 عدد) ) Memmert 6 - فور
7 - اتوکلاو - کاووش ( 1 عدد)
-8 هود زیست ایمنی لامینار ( 1 عدد)
1 عدد) ) Memmert -9 بن ماري
3 عدد) ) IKA MS -10 شیکر – ورتکس 3
1 عدد) ) Pars Azma -11 روتاتور
2 عدد) ) Sigma -12 سانتریفیوژ
0 گرم ( 1 عدد) / با حساسیت 001 Denver Instrument -13 ترازو دیجیتال
-14 دستگاه تقطیر ( 1 عدد)

آزمایشگاه بیوشیمی

162m2

لیست لوازم و تجهیزات آزمایشگاه فیزیولوژي و فارماکولوژي
20 عدد) ) Olympus CX -1 میکروسکوپ مدل 31
1 عدد) ) Dr.Dairi -2 فریزر 80 - درجه سانتیگراد مدل
1 عدد) ) BMP VibraMix -3 شیکر ملانژور مدل
1 عدد) ) Behdad -4 سانتریفیوژ
1 عدد) ) Behdad -5 میکروسانتریفیوژ
2 عدد) ) Sigma 6 - سانتریفیوژ
2 عدد) ) Sigma 7 - میکروسانتریفیوژ
1 عدد) ) LG -8 میکرو ویو
1 عدد) ) (Heater Mixer) -9 مخلوط کن حرارتی
1 عدد) ) Fuge-Vortex -10
1 عدد) ) Organ Bath -11
1 عدد) ) Behdad مدل Water Bath -12
1 عدد) ) Cecil CE -13 اسپکتروفتومتر 2510
1 عدد) ) Behdad -14 روتاتور
1 عدد) ) Pars Azma -15 روتاتور
1 عدد) ) Pars Azma -16 شیکر
1 عدد) ) Labtron 17 - شیکر
0 گرم / با حساسیت 001 Denver Instrument 18 - ترازو دیجیتال
MEMMERT INB -19 انکوباتور 37 درجه سانتیگراد مدل 400
1 عدد) ) MEMMERT UNB -20 آون مدل 400
2 عدد) ) ALJA و Faratel مدل هاي UPS -21
1000 میکرولیتر . 500 ،200 ،100 ،50 ،20 ، 22 - سمپلرهاي ثابت 10
-23 انواع لوازم مصرفی و ظروف شیشه اي آزمایشگاهی (لام، ارلن مایر،
بشر، بالن ژوژه، پی پت، استوانه مدرج و ...)

سالن تشریح

140m2

دستگاه پمپ فیکس جسد ، میز اتوپسی مجهز به شستشو ، سه عدد میز اتوپسی ساده ، یخچال سردخانه ای الکترو استیل 2عدد ، حوضچه نگهداری اجساد پس از فیکساسیون 2 عدد ،سایر مواد مصرفی بوده و همچنین نمونه های انسانی بعلاوه بافت سخت که اغلب شخصی می باشد ، به دلیل کمبود کلاس دانشکده در سال های اخیر اقدام به تبدیل سالن مولاژ و مطالعه به کلاس درس نموده است لذا مساحت 140m2 در 3 بخش اتاق نگهداری و فیکس (30m2)، مولاژ (60m2: در این بخش کلاسهای عملی نیز برگزار می گردد بخصوص دانشکده های وابسته و همچنین بخش مطالعه دانشجویان پزشکی می باشد جهت مطالعه اسکلت و نمونه ها  )تشریح کاداور و کلاس عملی (50m2 )

 
جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...